Background

Född och uppväxen i norra Kina, avslutade jag mina studier på universitet i Beijing och fick sedan diplom B. Sc i Civil Ingenjör & Business Management i slutet av 1980-talet. Efter universitetet arbetade jag i drygt 5 år i Beijing på olika företag.

Born och grown up in northern China, I completed my study at university in Beijing and obtained B. Sc in Engineering & Business Management in the end of the 1980s. After university I worked for over 5 years in Beijing at different companies.

Sedan jag bosatte mig i Sverige i mitten av 1990-talet har jag aktivt arbetat både i Sverige och utomlands som kultur- och hälsokonsult. Dessa breda kontakter med näringslivet världen runt har gett mig fördjupade insikter om människans behov att konstant utvecklas med kunskap och sund hälsa.

Since I moved to Sweden in the mid of 1990s, I have had worked actively both in Sweden and overseas as culture & health consultant. These broad business contacts across the world have led me to deeper insights about human needs for constant development with knowledge and sound health.

Mitt stora intresse för välmående och personlig utveckling började växa starkt fram redan under min universitetstid i Beijig och jag hade tur att ha fått genuin vägledning av olika kinesiska mästare i Qigong, Taichi och Yoga. Mina kurser och seminarier om personligutveckling & ledarskap baserade på kinesiska uråldriga Taoism har uppskattats av sökande människor från världens alla hörn.

My keen interest in well-being and personal development began to grow strongly already under my time at university in Beijing, and I had luck to have got genuine guidance from different Chinese masters in Qigong, Taichi & Yoga. My courses and seminars on personal development & leadership based on the ancient Chinese Taoism have been appreciated by seekers from all walks of life.