Culture

Inter-kulturella kommunikationer:  Sverige vs. Kina

Kultur är en integrerad del av människans värdering och tolkning av livet. En god förståelse om kulturella skillnader utvidgar våra perspektiv och gynnar vår överlevnadsförmåga i vår tid av globalisering. Att acceptera och uppskatta mångfalden i livet underlättar och berikar vår tillvaro på alla möjliga sätt.

  • Cross Culture (inter-kulturell kommunikation) utbildning på företag
  • Språkutbildning i mandarin rikskinesiska (alla nivåer)
  • Översättning (kinesiska/engelska/svenska )
  • Speaker (voice-over)

Cross Culture Communications:  Sweden vs. China

Culture is an integrated part of human beings’ values and perceptions on life. A good understanding about cultural differences broadens our perspectives and benefit our ability for living in our time of globalization. To accept and appreciate diversities in life makes it easier and richer to experience our life in all possible ways.

  • Cross Culture seminars for companies
  • Language education on mandarin Chinese (all levels)
  • Translations (Chinese / English / Swedish)
  • Speaker (voice-over)